Bibeşti şi Brâncoveni. Reconsiderări genealogice (secolele XVI-XIX) [studiu]

The article discusses various aspects pertaining to the history of the Bibesco family and their genealogy in the 17th and the 18th centuries, focusing on the insufficiently explored outcome of the alliances concluded at the time as well as on the generations prior to the 1794 marriage between Dimitrie Bibesco (1759-1831) and Ecaterina Vacaresco (1777-1842), usually counted as starting point of the Bibesco social ascent. In fact, since the mid-1650s and the early 1700s, the Bibescos – considered to have had a modest background –, already belonged to a circle of power defined by kinship to the ruling dynasty of Wallachia and to leading, powerful aristocratic clans, both Roumanian and Greek-Phanariot. If their political involvement was longtime marginal, their increasing wealth and family connections eased their elevation to the throne in the 1840s.

Click the following link : Bibeşti şi Brâncoveni. Reconsiderări genealogice (secolele XVI-XIX)

Educatie româneasca. Vicii, virtuti si inspiratie [Romanian education. Vices, virtues and inspiration]

Truly honoured to be a part of the project SCRISUL FACE BINE (Writing is Good For You). — “ROMANIAN EDUCATION. Vices, virtues and inspiration” (2015) — , by yours truly.

https://www.scrisulfacebine.ro/2017/11/01/educatie-romaneasca-vicii-virtuti-inspiratie/

Other members of the project :

https://www.scrisulfacebine.ro/invitati-sa-scrie/

Bibeşti şi Brâncoveni. Reconsiderări genealogice (secolele XVI-XIX)

Tags

, , , ,

@ Congresul al XVII-lea de Genealogie & Heraldica, Iasi, mai 2016.

mogosoaia 1a1 (3)Comunicarea priveşte aspecte din istoria familiei Bibescu în secolele XVI-XVIII pe care le consider a fi fost insuficient explorate. Textul insistă pe generaţiile dinainte de căsătoria de la 1794 dintre Dimitrie Bibescu şi Ecaterina Văcărescu, în special pe înrudirile şi alianţele contractate în secolele XVI-XVII şi anii 1700-1760. Din acest punct de vedere – cu mult înainte de ascensiunea din zorii celui de-al nouăsprezecelea veac – Bibeştii se dovedesc a fi fost integraţi unui cerc de putere bine definit în istoria Ţării Româneşti, reunind mai multe familii boiereşti proeminente în zona Olteniei şi nu numai.

Chiar dacă în acest răstimp personalitatea lor politică s-a făcut simţită doar la nivel local şi regional, ascensiunea socială şi economică a Bibeştilor dobândise suficientă credibilitate pentru a primi, în anii 1820, moştenirea Basarabilor Brâncoveni.

Pe baza informaţiilor obţinute din starea civilă cehă şi poloneză, comunicarea adăugă genealogiei Bibescu urmaşi dintr-o ramură austro-bohemă şi aduce o serie de corective arborelui deja cunoscut.

Ştirbei, Gulianò/Ioulianoù-Palaïologos. Completion and revision of two genealogies, 16th-18th centuries

Tags

, , , ,

Completion and revision of two genealogies (16th-18th centuries)

Les anciens Ştirbei (crayon généalogique des branches de la famille et de leur succession aux 18e/19e siècles)


Genealogia familiei Gulianò/Ioulianoù-Palaïologos.
Întregiri genealogice pe baza arhivelor braşovene” (2012, private archive)


GS image

Image

Genealogia Lenş / Linche de Moissac

Celor interesaţi : am plăcerea şi totodată bucuria de a putea anunţa finalizarea studiului asupra genealogiei familiei franco-române LENŞ (LINCHE de MOISSAC), început în 2004 şi prezentat într-o formă preliminară la şedinţa din aprilie 2005 a Comisiei naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (Bucureşti). Dezorganizată până la absurd de zvonistica saloanelor mondene în a doua jumătate a secolului XIX, acuzată (pe baze documentare aparent solide) de a fi fost un construct fictiv sau interesat – prin urmare abandonată ca potenţial subiect de studiu obiectiv, documentat şi detaliat –genealogia Lenş/Linche îşi recâştigă drepturile L d Modată ce e filtrată printr-o serie de criterii care impun argumente juridice, arhivistice, economice şi societale în restabilirea veridicităţii ei.

Adus într-o formă finală, studiul de faţă se va alătura unui ciclu dedicat genealogiilor ale căror origini sau filiaţii au stârnit controverse (Balş/ Balša Hercegović, cu viitoare adăugiri ; Lahovary (idem) ; Basarab Brâncoveanu), susţinut în timp în cadrul şedinţelor lunare sau a congreselor bianuale ale Institutului Român de Genealogie şi Heraldică din Iaşi (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012).

Urmează un studiu asupra originilor familiei Bibescu (sec. XVI-XVII), Craiovescu (sec. XV) şi asupra posibilelor origini ale dinastiei Basarabilor.

Arealul geografic al începuturilor familiei Lenş / Linche, secolele XVI-XVII

corsica1

“O genealogie critica a Brâncovenilor în secolul XVIII”

Textul comunicării privitoare la Brâncoveni şi la genealogiile care le-au fost dedicate (totalizând 45 pagini) a fost prezentat pe 15 noiembrie 2011, partajat pe 4 capitole, fiecare dintre acestea vizând câte o generaţie a familiei, cu rectificări şi adaosuri (Matei Brâncoveanu, Constantin III Brâncoveanu, Nicolae & Emanuel Brâncoveanu, Constantin V Brâncoveanu).

Studiul va fi urmat de o parte a II-a privind succesiunea numelui şi a titlurilor princiare Basarab-Brâncoveanu / Bassaraba de Brancovan în familia Bibescu, alături de alte aspecte legale ale transmisiei.

Notă, 2014 : Ambele au fost susţinute în cadrul Congresului Institutului Român de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, mai 2012). http://www.ghika.net/IRGH/IRGH_XVI_Com_Part.html

2009-2010

« …  Il était arrivé à ce moment de la vie, variable pour tout homme, où l’être humain s’abandonne à son démon ou à son génie, suit une loi mystérieuse qui lui ordonne de se détruire ou de se dépasser. »

(Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien)