Celor interesaţi : am plăcerea şi totodată bucuria de a putea anunţa finalizarea studiului asupra genealogiei familiei franco-române LENŞ (LINCHE de MOISSAC), început în 2004 şi prezentat într-o formă preliminară la şedinţa din aprilie 2005 a Comisiei naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (Bucureşti). Dezorganizată până la absurd de zvonistica saloanelor mondene în a doua jumătate a secolului XIX, acuzată (pe baze documentare aparent solide) de a fi fost un construct fictiv sau interesat – prin urmare abandonată ca potenţial subiect de studiu obiectiv, documentat şi detaliat –genealogia Lenş/Linche îşi recâştigă drepturile L d Modată ce e filtrată printr-o serie de criterii care impun argumente juridice, arhivistice, economice şi societale în restabilirea veridicităţii ei.

Adus într-o formă finală, studiul de faţă se va alătura unui ciclu dedicat genealogiilor ale căror origini sau filiaţii au stârnit controverse (Balş/ Balša Hercegović, cu viitoare adăugiri ; Lahovary (idem) ; Basarab Brâncoveanu), susţinut în timp în cadrul şedinţelor lunare sau a congreselor bianuale ale Institutului Român de Genealogie şi Heraldică din Iaşi (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012).

Urmează un studiu asupra originilor familiei Bibescu (sec. XVI-XVII), Craiovescu (sec. XV) şi asupra posibilelor origini ale dinastiei Basarabilor.

Arealul geografic al începuturilor familiei Lenş / Linche, secolele XVI-XVII

corsica1

Advertisements